SOC – Security Operations Center

Upplev tryggheten med övervakning 24/7 och snabb respons vid varje incident.

Kontakta oss

Ligg steget före cyberbrottslingarna

Konsekvenserna av ett cyberangrepp kan se väldigt olika ut. Från att inte kunna ta betalt av kunder (eller ens öppna butikerna) till att inte kunna hämta kommuninvånarnas sopor – eller komma åt patientjournaler med livsviktig information.

Vad skulle det innebära för din verksamhet om hela eller delar av it-miljön plötsligt slogs ut, och känslig information hamnade i fel händer? Vad skulle det kosta att återställa allt – om det ens är möjligt? Totalkostnaderna för såväl produktionsbortfall som förlorat förtroende är svindlande.

För att skydda verksamhetskritiska system och data behöver du tillgång till minst lika vass expertis och effektiva verktyg som dagens hackare. Med ett modernt SOC (Security Operation Center) får du just detta.

Skydda verksamheten med en heltäckande SOC-tjänst

För de flesta företag är det inte realistiskt att upprätthålla en SOC-funktion med tillräckligt hög nivå på såväl teknik som kompetens med enbart interna resurser. Istället väljer allt fler att köpa in SOC som tjänst från en extern partner.

Med GlobalConnects SOC-tjänst får du ett heltäckande skydd som skräddarsys utifrån dina behov och uppdateras löpande i takt med att hotbilden förändras. Tjänsten kombinerar den senaste tekniken med kunskapen och erfarenheten hos ledande experter för att:

Övervaka din it-miljö 24/7 för att i realtid detektera avvikande mönster och potentiella säkerhetshot.

Analysera aktiviteter som flaggats som misstänkta för att bedöma risknivån och välja lämpliga åtgärder.

Agera snabbt för att avvärja eller begränsa skadlig aktivitet och säkra bevis.

Återställa påverkade system för att minimera kostsam nertid.

Rapportera regelbundet för att hålla dig uppdaterad kring hur många och vilken typ av angrepp som riktats mot din verksamhet.

Skydda verksamheten med en heltäckande SOC-tjänst

Snabbare respons med SOAR-teknologi

För att kunna erbjuda en SOC-tjänst i absoluta toppklass samarbetar vi på GlobalConnect med cybersäkerhetsföretaget Netsecurity. Deras verktyg och arbetssätt är ledande när det kommer till MTTR (Mean Time to Resolve; den genomsnittliga tiden från inkommande larm till avslutat ärende).

Just möjligheten att agera snabbt är förstås avgörande för ett effektivt skydd. Traditionella metoder, som bygger på tids- och resurskrävande logganalyser, räcker helt enkelt inte längre till för att ligga steget före cyberbrottslingarna.

Vår SOC-tjänst kompletterar därför mänsklig expertis med modern SOAR-teknologi (Security, Orchestration, Automation & Response). Genom automatiska scripts och playbooks, som optimeras löpande med AI och maskininlärning, kan flera larm hanteras samtidigt; ofta helt utan mänsklig inblandning. Det gör att hela processen – från att avvikelsen upptäcks till att ärendet avslutas – kan vara över på mindre än 30 sekunder.

Snabbare respons med SOAR-teknologi

Ta första steget till ett heltäckande skydd

Vill du veta mer om vår SOC-tjänst och hur den kan bidra till en säkrare vardag (och bättre nattsömn) för dig och dina medarbetare? Prata direkt med din kontaktperson på GlobalConnect, eller fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss.