Driftinformation

Information kring drift­störningar

Privatkunder med aktiv tjänst i GlobalConnects öppna nät hänvisas till sin tjänsteleverantör för frågor och support.

Notera att vi skriver uppdateringarna på engelska då vi har ett flertal internationella kunder.

Pågående driftstörningar

Ticket number: INC2278427
Location: Norrtälje
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2024-07-19 08:17 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-07-19 19:34 CET/CEST

Last update(s):
2024-07-19 18:34 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2024-07-19 11:32 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Ticket number: INC2278219
Location: Askersund
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2024-07-18 19:15 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-07-19 10:00 CET/CEST

Last update(s):
2024-07-18 22:07 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2024-07-18 19:45 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-18 19:36 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Ticket number: INC2277568
Location: Helsingborg
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2024-07-17 05:29 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-07-17 15:25 CET/CEST

Last update(s):
2024-07-17 14:25 – Partial services are restored. A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Delvisa tjänster är återställda. Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2024-07-17 13:54 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-07-17 13:23 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-17 06:25 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Åtgärdade driftstörningar

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2278584
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Malmö

Occured: 2024-07-19 19:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-20 08:17 CET/CEST

History:
2024-07-20 08:46 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-07-20 07:49 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar.
2024-07-19 20:56 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2278529
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Arvidsjaur

Occured: 2024-07-19 14:44 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-19 15:08 CET/CEST

History:
2024-07-19 15:11 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-07-19 15:04 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-07-19 14:52 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2278496
Fault type: Hardware upgrade
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrtälje

Occured: 2024-07-19 13:49 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-19 16:46 CET/CEST

History:
2024-07-19 16:43 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-19 13:54 – Customers are experiencing degraded television services. Cause has been identified and planning is ongoing to attempt to resolve this today. // Kunder upplever problem med TV tjänster. Felet har identifierats och planering pågår för att försöka åtgärda under dagen.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2278193
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2024-07-18 14:24 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-19 09:54 CET/CEST

History:
2024-07-19 05:54 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2024-07-18 16:28 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2278139
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Mora

Occured: 2024-07-18 14:02 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-18 16:43 CET/CEST

History:
2024-07-18 16:46 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-07-18 14:59 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-18 14:11 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2277865
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stenhamra

Occured: 2024-07-17 17:22 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-17 19:24 CET/CEST

History:
2024-07-17 19:24 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-07-17 17:42 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-07-17 17:42 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2277837
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2024-07-17 16:13 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-18 21:45 CET/CEST

History:
2024-07-18 21:47 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2024-07-18 17:33 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.
2024-07-18 09:28 – A field technician is en route to site to repair multiple cables that have been damaged. // Fälttekniker är på väg till plats för att reparera flera skadade kablar.
2024-07-17 21:44 – Cable fault detected. Work will continue during morning 18/7. // Kabelfel lokaliserat. Felavhjälpning fortsätter 18/7.
2024-07-17 17:38 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-17 17:03 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2277763
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Mora

Occured: 2024-07-17 12:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-17 14:18 CET/CEST

History:
2024-07-17 14:14 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-07-17 13:43 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-17 13:40 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2277714
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2024-07-17 10:36 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-17 21:10 CET/CEST

History:
2024-07-17 18:14 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-07-17 14:59 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2277642
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Simrishamn

Occured: 2024-07-17 09:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-17 12:17 CET/CEST

History:
2024-07-17 12:42 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-07-17 09:35 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2277560
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kiruna

Occured: 2024-07-17 01:05 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-18 09:00 CET/CEST

History:
2024-07-18 07:15 – Services are restored. Awaiting confirmation from technician that the outage is solved to close this ticket. // Tjänster återställda. Inväntar bekräftelse från tekniker att felet är avhjälpt för att klarskriva.
2024-07-18 06:01 – The estimated time of repair is pushed back because the fault was more substantial than initial estimates. // Klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2024-07-18 03:08 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.
2024-07-18 00:18 – Excavation to acquire access to damaged cable has begun. // Grävarbeten för att få fram den skadade kabeln har påbörjats.
2024-07-17 10:35 – Technician confirms cable cut and excavation work is required. Excavator has been ordered to site. As the break is close to railway, the train traffic has to be suspended. // Tekniker bekräftar kabelavbrott och konstaterar att grävningsarbete krävs. Grävmaskin är beställd. Eftersom brottet är nära en järnväg måste tågtrafiken stängas av.
2024-07-17 06:07 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2024-07-17 06:07 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2277463
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Falun

Occured: 2024-07-16 16:02 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-16 20:29 CET/CEST

History:
2024-07-16 20:32 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-16 17:41 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2277346
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Idre

Occured: 2024-07-16 13:16 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-16 14:21 CET/CEST

History:
2024-07-16 15:23 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-07-16 13:24 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2277189
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2024-07-16 08:15 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-16 09:06 CET/CEST

History:
2024-07-16 09:07 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-07-16 08:49 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2277142
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Morgongåva

Occured: 2024-07-16 03:07 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-16 13:29 CET/CEST

History:
2024-07-16 13:41 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-16 07:37 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-16 05:44 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2277123
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Mora

Occured: 2024-07-15 20:07 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-15 22:11 CET/CEST

History:
2024-07-15 22:15 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-07-15 21:37 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-15 21:21 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2277063
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Staffanstorp

Occured: 2024-07-15 15:22 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-16 09:38 CET/CEST

History:
2024-07-16 09:39 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-15 20:03 – Due to issue with access to site troubleshooting will be postponed until tomorrow. // På grund av problem med åtkomst till site så kommer felsökningen att skjutas upp till imorgon.
2024-07-15 17:26 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-15 16:33 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Ticket number: INC2276887
Location: Örebro
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2024-07-15 10:59 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-07-15 15:19 CET/CEST

Last update(s):
2024-07-15 14:19 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-15 12:32 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-15 11:28 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2276819
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Bromma

Occured: 2024-07-15 09:08 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-15 11:50 CET/CEST

History:
2024-07-15 11:50 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-07-15 09:53 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-07-15 09:44 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2276635
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Bälinge

Occured: 2024-07-14 07:55 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-15 17:07 CET/CEST

History:
2024-07-15 17:25 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-15 15:29 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-07-14 13:46 – Due to issue with access to site troubleshooting will be postponed until tomorrow. // På grund av problem med åtkomst till site så kommer felsökningen att skjutas upp till imorgon.
2024-07-14 11:38 – A field technician is on site and troubleshooting.// Fälttekniker på plats och felsöker.
2024-07-14 08:42 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2024-07-14 08:17 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2276627
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Vallentuna

Occured: 2024-07-14 03:50 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-14 05:00 CET/CEST

History:
2024-07-14 05:00 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-14 04:55 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2276609
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Sävsjöström

Occured: 2024-07-14 01:38 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-14 03:05 CET/CEST

History:
2024-07-14 03:11 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-07-14 01:52 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2276600
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Färjestaden

Occured: 2024-07-13 19:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-13 20:01 CET/CEST

History:
2024-07-13 20:01 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-13 19:40 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2276539
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Hedesunda

Occured: 2024-07-13 01:45 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-13 01:57 CET/CEST

History:
2024-07-13 01:57 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-13 01:54 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2276412
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Vallda

Occured: 2024-07-12 12:50 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-12 17:03 CET/CEST

History:
2024-07-12 17:31 – Outage is resolved and services are restored after the hardware replacement. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter hårdvarubyte. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2024-07-12 16:14 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-12 14:20 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2276294
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Älghult

Occured: 2024-07-12 08:35 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-12 10:27 CET/CEST

History:
2024-07-12 11:24 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-07-12 09:59 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-07-12 09:56 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2276206
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Tidan

Occured: 2024-07-11 20:20 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-12 12:58 CET/CEST

History:
2024-07-12 13:03 – Outage is resolved and services are restored after the local power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att ett lokalt strömfel åtgärdades.
2024-07-12 10:39 – Due to issues with access to site troubleshooting will be postponed. // På grund av problem med åtkomst till platsen kommer felsökningen att skjutas upp.
2024-07-12 08:49 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-11 21:41 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2276167
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Rödeby

Occured: 2024-07-11 17:14 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-11 18:20 CET/CEST

History:
2024-07-11 19:09 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2024-07-11 18:20 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2276152
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Borlänge

Occured: 2024-07-11 17:14 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-11 20:15 CET/CEST

History:
2024-07-11 20:17 – Outage is resolved and services are restored after the hardware replacement. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter hårdvarubyte.
2024-07-11 18:21 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-11 17:45 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2276054
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2024-07-11 13:28 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-18 10:40 CET/CEST

History:
2024-07-12 09:16 – Awaiting delivery of replacement equipment and parts. // Väntar på leverans av ersättningsutrustning och reservdelar.
2024-07-11 13:30 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.