Hållbarhet och samhällsansvar

Vi är stolta över att spela en central roll i att främja hållbar utveckling för samhället, företag och den enskilda individen. Det gör vi genom vårt omfattande fibernätverk, som kopplar upp och ihop hela samhället. Men även genom att utveckla och leverera lösningar som bidrar till samhällets framåtskridande och möjliggör morgondagens innovationer.

ESG

På GlobalConnect är hållbarhet en viktig del av vår strategi, där ESG (Environmental, Social, and Governance) utgör grunden. Vi fokuserar på verkliga och mätbara förändringar. Det betyder att vi inte bara pratar om hållbarhet, utan att vi är transparenta, tar konkreta åtgärder och arbetar aktivt för att bidra till en positiv utveckling på alla hållbarhetsområden.

E – Reducerad klimatpåverkan (Science Based Targets-initiativet – SBTi)

S – Främja en arbetskultur för hållbar tillväxt och innovation

G – Vara den banbrytande drivkraften för ett hållbart digitaliserat ekosystem

ESG

UN Global Compact

GlobalConnect främjar hållbara och ansvarsfulla affärsprinciper och är en engagerad medlem i UN Global Compact. Vi har integrerat de tio principerna i verksamheten och jobbar aktivt med att främja mänskliga rättigheter och bra arbetsförhållanden, miljöskydd och bekämpning av korruption.

Läs mer om UN Global Compact

UN Global Compact

Energieffektiva datacenter med submerged cooling

Våra datacenter har genomgått en grön omställning som minskar vårt koldioxidavtryck. Vi var först i Europa med att implementera submerged cooling, en innovativ kylteknik som kyler våra servar med vätska i stället för konventionell luftkylning. Denna teknik minskar energiförbrukningen med upp till 90% och ökar servrarnas prestanda med nästan 25%. Dessutom minskar utrymmeskraven för våra datacenter drastiskt.

Tack vare submerged cooling tar vår utrustning upp mycket mindre utrymme än konventionella datahallar med luftkylning. Det är ett viktigt steg mot att minska vår påverkan på miljön och öka energieffektiviteten i våra datacenter.

Läs mer om våra datacenter och submerged cooling.

Energieffektiva datacenter med submerged cooling

GlobalConnect stöttar unga in på arbetsmarknaden

GlobalConnect har inlett ett samarbete med F1RST, ett initiativ dedikerat att demokratisera näringslivet genom att inspirera unga från olika bakgrunder att söka till universitet och högskolor. Bakom initiativet står Daniel Sachs Foundation och Handelshögskolan i Stockholm. Förutom ekonomiskt, stöttar och inspirerar GlobalConnects medarbetare genom mentorskap och nätverk. Läs mer om vårt samarbete med F1RST!

GlobalConnect stöttar unga in på arbetsmarknaden