Tjänster för offentlig sektor

Kontakta oss

Tryggare kan ingen vara

För offentlig sektor och myndigheter är säkerhet och stabilitet extra viktigt. Det är därför vi på GlobalConnect producerar och levererar tjänster som internet och WAN över vårt eget nät. Trygghet är även i fokus när det kommer till våra datacenter, som är placerade i Sverige.

Ja, det finns många anledningar till att kunder väljer oss som leverantör inom operatörstjänster, transmission och datacenterlösningar (IaaS). Men den största anledningen är vårt starka engagemang. Vi gör nämligen allt för att skydda och hålla igång er verksamhet.

Ramavtal

SKR – Sjunet/Datakommunikation 2018

Ramavtalet innebär att  SKRs medlemmar kan avropa kommunikationstjänster från GlobalConnect utan offentlig upphandling.

Tjänsterna som ingår i ramavtalet:

Kammarkollegiet

GlobalConnect har ramavtal med Kammarkollegiet som omfattar tjänster inom:

  • Kommunikationslösningar
  • Infrastruktur

Här kan du läsa mer om ramavtalet med Kammarkollegiet

Vill du veta vad ditt stadsnät är värt?

Våra förvärv av stadsnät drivs av höga ambitioner för fortsatt utveckling. Vi har resurser att hantera stadsnät på nationell nivå samtidigt som att vi har lokal närvaro vilket gör oss till en pålitlig partner för att bygga en framtidssäker digital infrastruktur.

Läs mer här om vårt arbete med stadsnätsförvärv.

Beställning av anslutning till Sjunet

Sjunet är ett robust och kvalitetssäkrat kommunikationsnät som är särskilt framtaget för att underlätta informationsutbytet inom regioner, kommuner och privata vårdgivare.

Här gör du din beställning av anslutning till Sjunet