Den digitala E4:an

En digital motorväg genom norra Europa

Under de senaste åren har Norden blivit hem för flera stora teknikföretag. För att möta de ökande behoven av robust infrastruktur och hög kapacitet har GlobalConnect byggt den digitala E4:an, en superfiberkabel som sträcker sig från Berlin till norra Sverige.

Den digitala E4:an skapar en viktig digital länk mellan Europa och Norden och uppfyller EU:s digitala mål kring digitalisering samt främjar övergången till gröna energikällor. Kabelns höga kapacitet lockar dessutom globala teknikjättar till regionen, samtidigt som den gynnar kommunerna genom att stärka den digitala infrastrukturen och därmed konkurrenskraften.

Se filmen 👇

Video modal

Den digitala E4:an…

  • består av 2600 km fiberkabel, varav fem sträckor ligger under vatten

 

  • sträcker sig från Berlin till Luleå via Bornholm, Gotland och Stockholm

 

  • är den största investeringen i digital infrastruktur i Norden på över ett årtionde

 

  • stärker den digitala infrastrukturen i regionen

 

  • har kapaciteten att transportera all trafik som går in och ut ur Norden, vilket motsvarar en bandbredd på cirka en miljon Netflix-streamningar

 

  • möjliggör globala teknikinvesteringar och etablerandet av fler datacenter och ökar kommunernas konkurrenskraft
Den digitala E4:an...