– 3 stora trender inom datacenter

Lästid: 3 minuter.

Datacenterbranschen är mitt i en snabb utveckling, där efterfrågan förändras och kunderna ställer allt mer nya krav. Det görs just nu massiva investeringar i att optimera befintliga datacenter i Norden och att bygga nya datacenter som möter kundernas krav på säkerhet, tekniska lösningar och hållbarhet. GlobalConnects datacentersexpert Tobias Gerle har identifierat tre makrotrender som hjälper till att forma datacenterbranschen i Norden. 

1. Ökad dataanvändning 

För det första fortsätter vår konsumtion av data att växa. I Europa är den årliga tillväxten under dessa år mer än 20 procent. “Vi blir bara mer och mer datahungriga. Sätten vi interagerar med varandra på blir allt mer digitala, delvis med hjälp av corona, och all data måste förr eller senare gå via ett datacenter, säger Tobias Gerle.

2. Nordisk migration

Stora teknikföretag efterfrågar i allt högre grad datacenterkapacitet i Norden. Därför placeras en snabbt växande andel ny kapacitet i Danmark, Sverige, Norge och Finland snarare än i övriga Europa. Enligt Tobias Gerle är en stor del av förklaringen att Norden är en stabil region med välfungerande styrning, låga energipriser och mycket hög andel grön energi. Tendensen är självförstärkande, eftersom de internationella techföretagen som till exempel lokaliserar sig i Danmark lockar en rad andra leverantörer till sina ekosystem. 

“Det ger en levande miljö kring datacenter i Norden och skapar en värld av leverantörer som levererar och servar datacenterbranschen. Sammantaget höjer det ribban för vad du kan förvänta dig i ett datacenter och det är en superspännande utveckling”, säger Tobias Gerle.

3. “Cloudification” 

Vi ser fortfarande en växande migration till molnet i Norden, oavsett om det är offentligt, privat eller en hybridlösning, men inte riktigt i samma utsträckning som tidigare. 
“Företag flyttar inte bort data från sina egna lokala datacenter i samma utsträckning. Men de relaterar till hur deras data ska fördelas mellan det egna datacentret, i applikationer ute i molnet och ofta även i ett samlokaliseringsdatacenter som de vi erbjuder i GlobalConnect”, säger Tobias Gerle.

Fyra parametrar vid val av datacenter

Enligt Tobias Gerle utvecklas också kundernas förväntningar på samlokaliseringsdatacenter, varav GlobalConnect äger 17 i Norden och norra Tyskland. Han lyfter fram fyra parametrar som kunder vanligtvis tittar på när de väljer en datacenterleverantör:

Läs om colocation här

Läs mer om datacenter här.