DDoS Protection

Kontakta oss

Vad är DDoS?

En överbelastningsattack kan lamslå hela din verksamhet under lång tid och orsaka omfattande ekonomiska skador. För att förebygga detta är det viktigt att ha ett effektivt DDoS skydd och service 24/7.

DDoS står för Distributed Denial of Service och är en överbelastningsattack, som innebär att ditt företags hemsida utsätts för en stor mängd koordinerad “skräptrafik”. Överbelastningen riskerar att slå ut dina servrar och webbplatser så att de slutar fungera medan angreppet pågår. Syftet är vanligtvis att utpressa eller skada din verksamhet.

Vad kan en DDoS-attack leda till?

Överbelastningsattacker är relativt enkla att genomföra, även utan expertkunskaper. Alla typer av verksamheter kan drabbas. Utan DDoS-skydd kan de totala kostnaderna av en attack kan bli stora – både på kort sikt i form av uteblivna intäkter, och på längre sikt genom ett skadat förtroende för varumärket.

Uppgradera ditt skydd mot överbelastningsattacker

Med DDoS Protection får ditt företag ett fullskaligt skydd mot alla typer av överbelastningsattacker. Tjänsten analyserar löpande trafiken till er hemsida för att upptäcka, förhindra och mildra effekterna av DDoS-attacker. Därmed får du och dina kollegor en sak mindre att oroa er för, och kan fokusera helt på kärnverksamheten.

Det här ingår i DDoS Protection från GlobalConnect

  • DDoS-Protection kopplas enklast på vårt redundanta nät som är byggt för att hantera stora mängder trafik. Då fungerar det som bäst. Det går bra om ditt företag har olika internetleverantörer men då är det viktigt att kolla upp om de andra leverantörerna erbjuder liknande DDoS-tjänster eller att all trafik leds via vårt nät under en pågående attack.
  • För att häva eller mildra attacker används olika typer av trafikfiltrering. Beroende på attack används olika typer av filtrering för bäst effekt. Trafikfiltreringen sätts antingen in automatiskt om ett larm går eller startas manuellt av oss på GlobalConnect.
  • All inkommande trafik analyseras av vår DDoS-tjänst. Den tittar på trafikkälla, destination och även protokoll och port information. Så fort tjänsten identifierat något avvikande så går ett larm både till dig som kund och till oss på GlobalConnect.Förutom larm vid misstänkt attack får du en rapport varje månad som visar trafikflöden och eventuella attacker under pågående period.
  • Tjänsten ger full tillgång till vårt service desk, där du förutom att få support kan rapportera fel eller incidenter dygnet runt.