Faktura

Har du frågor kring din faktura? Här har vi samlat svar på de vanligaste fakturafrågorna. Om du inte hittar svar på din fråga är du varmt välkommen att kontakta oss via customerinvoice@globalconnect.se

I vår kundportal kan du se tjänster och fakturor samt se och lägga felanmälan. Se nedan för länk till portalen, samt vanliga frågor och svar.

Vanliga frågor och svar kring faktura

Kontakta oss via customerinvoice@globalconnect.se för mer information om inloggningsförfarandet.

På sida två i fakturautskicket kan ni som kund se en specifikation gällande vad som avses.

Maila customerinvoice@globalconnect.se och ange till vilken adress ni önskar få fakturorna till.

Ja det kan vi. Fakturor mailas ut i PDF format. Maila customerinvoice@globalconnect.se och ange till vilken e-post adress ni önskar få fakturorna till.

Ja, vi kan skicka EDI-fakturor till företag och organisationer via standarderna Peppol eller SveFaktura. Maila customerinvoice@globalconnect.se och uppge era EDI-uppgifter så kan vi aktivera EDI-faktura.

Fakturor kan ni själva se i kundportalen. Därifrån kan ni även skriva ut en kopia på fakturan.

Ni kan få detaljunderlag via excel-specifikation som komplement till fakturorna. Maila customerinvoice@globalconnect.se och ange kundnummer samt den epostadress som ni önskar få specifikationen skickad till.

Via vår kundportal så kan ni få en samlad bild över era fakturor.

Vanliga frågor och svar kring betalning

Bankuppgifterna framgår i sidfoten på fakturan.

Om ni anser att fakturabeloppet eller ingående tjänster inte motsvarar avtalet så kan ni skapa ett ärende för fakturan via kundportalen. Ni kan även kontakta oss via customerinvoice@globalconnect.se.

Maila customerinvoice@globalconnect.se och ange fakturanumret på både kreditfakturan samt önskad debitfaktura.

Ja, det går bra. Maila customerinvoice@globalconnect.se och ange vilken kreditfaktura det gäller samt bankuppgifter för utbetalning. Vi kan endast betala ut det belopp som finns till godo på kundnumret. Om det finns öppna fakturor på kundnumret så bokar vi bort dessa med krediten och betalar sedan ut mellanskillnaden.

I speciella ärenden så kan vi flytta fram förfallodatumet, men detta beslutas om från ärende till ärende. Maila customerinvoice@globalconnect.se och förklara varför du önskar att förfallodatumet flyttas fram.

Om fakturan inte betalats trots påminnelser så går fakturan till inkasso och hanteras därefter av Intrum. Vänligen kontakta Intrum för mer information.

Nej, inte om inget fel gjorts av GlobalConnect. Om fakturan inte betalas i tid så debiteras en påminnelseavgift om 60 SEK.

Det beror på orsaken till varför fakturan gått vidare för inkassohantering. Maila customerinvoice@globalconnect.se samt ange fakturanummer så att vi kan utreda om det finns skäl till att återkalla inkassot.

Om du vet att utbetalningen inte avser en kreditfaktura så är det med störst sannolikhet en markintrångsersättning som utbetalats. Vänligen kontakta vår privatsupport som hanterar frågor gällande markupplåtelseavtal via denna länk.

Vanliga frågor och svar kring avtal

Avtal med mera hittar ni i kundportalen.

Ja, mot en administrativ avgift om 5 000 SEK (exklusive moms) för hanteringen av överlåtelsen som faktureras den nya avtalsparten. Blanketten finns att ladda ner i kundportalen.

GlobalConnect tillämpar tre hela kalendermånaders uppsägningstid efter att avtalstiden gått ut.

Gå in på den berörda förbindelsen i vår kundportal och skapa ett ”faktura/avtal”-ärende med önskan om uppsägning, så återkommer vi med en formell bekräftelse så fort ärendet är hanterat.