Uppsala kommun

Lästid: 9 minuter.

Så kopplade GlobalConnect upp Uppsala kommun

När Uppsala kommun snabbt behövde en ny internetleverantör för att koppla upp alla verksamheter i hela kommunen, var GlobalConnects hängivenhet och flexibilitet en nyckelfaktor till framgång. – Att jobba med GlobalConnect var mycket positivt då det genom hela processen fanns ett lösningsfokus och driv att nå utsatta deadlines, säger Thomas Ekvall, CIO på Uppsala Kommun.

Uppsala kommun stod inför en stor utmaning. Kommunens samtliga verksamheter, från förskolor till brandstationer, behövde kopplas upp. Totalt handlade det om att byta fiberinfrastruktur för 324 sajter – och allt behövde bli klart inom 365 dagar.

– Det var stark tidspress att byta ut all fiberinfrastruktur på mindre än ett år. IT-infrastruktur är en absolut förutsättning för fortsatt digital utveckling inom kommunen, lika viktig som vatten och avlopp när staden växer, säger Ekvall.

Normalt tar ett projekt av den här omfattningen ungefär två år att genomföra. GlobalConnect behövde genomföra det på halva tiden.

– IT-infrastruktur är en absolut förutsättning för fortsatt digital utveckling inom kommunen, lika viktig som vatten och avlopp när staden växer, säger Ekvall.

Om vi inte hade hunnit leverera till dess skulle det innebära att alla kommunens verksamheter stod utan internetuppkoppling, säger Linda Ortstad på GlobalConnect.

Korta beslutsvägar och effektiva processer

Utmaningen var inga problem för GlobalConnects dedikerade experter.

– GlobalConnect hade en förståelse för det komplexa uppdraget som vi kommuner har. Deras personal var mycket professionella med ett utpräglat lösningsfokus och anpassade arbetet efter projektets förutsättningar, säger Ekvall och fortsätter:

– De har ett extremt starkt kundfokus men är också kravställare på oss som beställare.

Arbetet inleddes med att samla in tillstånd för att gräva från en stor mängd parter. Eftersom GlobalConnect arbetar personligt och entusiastiskt, med nära kundsamarbeten, så kunde projektledaren ta dialogerna direkt med markägarna, och blixtsnabbt lösa tillståndsfrågorna.

GlobalConnect har ett väldigt stort fibernät i hela Sverige, med både stamnät och lokala nät i bostadsområden. Det gjorde det möjligt att bygga ut det egna nätet för att koppla upp Uppsalas verksamheter. Sammanlagt byggdes över 2 mil högkapacitetsfibernät genom hela kommunen.

Det innebar även att GlobalConnect hade total kontroll över hela utbyggnaden och övervakningen av nätet, vilket skapade förutsättningarna för att snabbt åtgärda alla typer av problem och hinder.

Den 28 oktober var alla verksamheter i Uppsala kommun uppkopplade. Två dagar före utsatt dit.

– Idag har vi en stabil och positiv leverans men en ambition kring fortsatt nätutveckling i ett växande Uppsala, säger Ekvall.