Phoniro

Lästid: 5 minuter.

Med hjälp av virtuella datacenter kan Phoniro ge sina kunder bästa möjliga service

Vid första anblick ser Phoniro ut att vara ett IT-företag som arbetar med utveckling och drift av avancerade molntjänster. Det är det också. Men i grunden handlar deras lösningar om att hjälpa människor.

Sedan 2002 har de gått i bräschen för så kallad välfärdsteknologi och bland annat utvecklat Phoniro Care, en digital omsorgsplattform som frigör mer tid för de som behöver den mest. Det handlar om hemtjänster, äldreboenden och assistansbolag där alla onödiga moment i personalens rutiner försämrar möjligheten att ge bra vård.

Flera av de här onödiga momenten har eliminerats genom tekniska lösningar.

Infrastruktur som bygger på virtuella datacenter är ett viktigt verktyg

De senaste åren har Phoniro gått från att sköta driften av, och utveckla, sina plattformstjänster med hjälp av enbart hårdvara – till att göra det virtuellt. Ett viktigt hjälpmedel där är virtuella datacenter som ingår i GlobalConnects tjänst Virtual Private Cloud.

Magnus Fröberg är produktägare på Phoniro och berättar att en infrastruktur som bygger på virtuella datacenter är ett viktigt verktyg när man jobbar mot en kundgrupp som ställer höga krav på tillgänglighet.

– Jag ser ingen poäng med att jobba hårdvarubaserat idag. Det skulle vara om det rör sig om väldigt specifika tillämpningar. De flesta system blir mer nätverksorienterade idag, det är det som driver utvecklingen, säger Mikael Hamström, teknik- och utvecklingschef på Phoniro.

– Kraven på up-time hos de funktioner vi tillhandahåller blir bara högre och högre eftersom tillämpningarna blir mer och mer kritiska. Det gör det logiskt att tillhandahålla dem som molntjänster. En kommun driftar ofta administrativa system. Om de går ner klockan tre på natten är det ingen som dör. Men när det gäller våra system kan människor råka illa ut om det ligger nere några timmar, lägger han till.

Fler positiva effekter med virituell miljö

Han lyfter också andra positiva effekter så som att det går snabbare att skapa de tjänster som de vill ha och att hanteringen av nätverkskonfigurationer blir mycket enklare. Det går också mycket snabbare att frigöra fler resurser om det behövs.

För att Phoniro ska kunna erbjuda sina smarta modultjänster till sina kunder, däribland över hälften av Sveriges kommuner, krävs det en underliggande digital infrastruktur. Eller som Mikael Hamström uttrycker saken:

– Om man ska förenkla det skulle man kunna säga att GlobalConnect tillhandahåller motorvägen medan vi tillhandahåller själva transporten. Vi använder deras virtuella datacenter för att kunna drifthålla våra egna virtuella miljöer. Deras nya VDC-miljö är väldigt plattformsinriktad så vi köper egentligen CPU och minne på root, sedan konfigurerar vi resten själva.

– Med den här nya miljön kan vi väldigt snabbt skala om våra tjänster. Speciellt den senaste uppgraderingen till en VDC-miljö som vi gjorde i vintras, gör att vi har bättre möjligheter att trimma vår plattform. Tidigare var vi tvungna att specificera behovet för varje virtuell maskin, den nya miljön innebär att vi kan omfördela CPU-kraften mellan maskinerna själva väldigt snabbt, säger han.

Och när Mikael köper in kan han optimera så att Phoniro inte betalar för kapacitet som de inte behöver.

– Vi börja med en ganska liten virtuell maskin och sedan skala upp den exakt så mycket som det krävs för att möta kundens behov. Den virtuella miljön gör också att planeringshorisonten inte behöver vara lika lång längre. En viktig faktor när man jobbar med kunder som själva aldrig slutar planera.

– Exempelvis hemtjänst är en verksamhet som pågår dygnet runt. Sedan är det lite speciellt att jobba med kommuner, där den här typen av lösningar upphandlas offentligt. Om vi plötsligt vinner en upphandling måste vi få igång driften direkt, vi ska helst vara igång snabbare än vad kundens egen driftorganisation klarar, säger Mikael.