Benify

Lästid: 6 minuter.

Minskade antal kundärenden och ökad kundnöjdhet

Benify är ett svenskt it-företag som tillhandahåller en webbportal där arbetsgivare kan erbjuda medarbetare löneförmåner. Bolaget får in 100 kg kvitton dagligen som måste sorteras på rätt sätt. Tidigare hanterades detta manuellt, men tack vare samarbete med GlobalConnect är det numera digitaliserat.

500 000 fysiska kvitton per år sysselsatte tio medarbetare hos Benify på heltid. Arbetet tog mycket tid och saknade skalbarhet och flexibilitet. Dessutom var det svårt att överblicka arbetet och analysera eventuella fel i kvittohanteringen.

En molnbaserad lösning

För att effektivisera och framtidssäkra Benify föreslog GlobalConnect en kontaktcenterlösning baserad på Genesys Cloud. Den molnbaserade tjänsten kopplar ihop alla kanaler och kontaktvägar och ger full kontroll på alla ärenden. Lösningen har även en inbyggd automatisering som effektiviserar i två led – AI för medarbetaren och självbetjäning för kunderna.

Genom det öppna API:et möjliggörs integration mot bakomliggande system och funktioner. Det finns över 400 färdiga integrationer och tilläggsapplikationer för specialanpassningar, exempelvis en chatbot som sköter den initiala dialogen med kunderna.

– Med Genesys Cloud tappar vi aldrig en kund. Vi ser också fördelen med att ha Genesys Cloud integrerat med Salesforce för att få maximal nytta och effekt från de bästa av två världar, säger Philip Hagenfeldt, Operations System Lead på Benify.

Märkbart resultat

Andra fördelar med den nya lösningen är exempelvis effektivisering av arbetet med kvittohantering, vilket i sin tur lett till riktigt stora besparingar i både tid och pengar – ungefär 9 miljoner SEK.

I Benifys fall har användningen av lösningen lett till att antalet inkommande ärenden till kundtjänst har minskat med 5%. Papper i mängder har bytts mot strukturerad data i en digital portal. Från olika system till allt på samma ställe, med möjligheten att enkelt skräddarsydda förmåner för respektive kund.

– Vi har gått från envägskommunikation till riktad och interaktiv dialog med kunderna och från gissningar och magkänsla till välgrundad strategi baserat på data, säger Hagenfeldt.