GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) syftar till att ge individer starkare skydd och respekt för sin integritet. Den syftar också till att ge människor större makt över sina personuppgifter, att själva i större utsträckning kunna bestämma vad de tycker är okej eller inte. EU:s sätt att göra detta är att införa en förordning med ett regelverk som ska gälla på samma sätt i alla medlemsstater.

Önskar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter?

Ladda ner och fyll i formulär för begäran av registeruppdrag (ladda ned det här) och mejla till kundservice@globalconnect.se, alternativt via brev till GlobalConnect AB, Bäverns gränd 17, 753 81 Uppsala.

Frågor och svar

En personuppgift är all typ av information som – direkt eller indirekt – kan kopplas till en levande fysisk person. Som direkta personuppgifter räknas ex. personnummer, namn, och telefonnummer, vilket således direkt kan kopplas till en enskild person. Som indirekta personuppgifter räknas bl.a. adress och olika elektroniska identiteter, så som IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Kunddata

Vi samlar in uppgifter om dig som är kopplat till din tjänst – t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, fastighetsbeteckning och kundnummer. Det kan även vara information om vilka tjänster du har och hur du använder dem, beställningar och annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

Indirekt kunddata

Även AccessID, SAP ID, MAC-adress och IP-adress behandlas om dig bl.a. för att möjliggöra aktivering av de tjänster som du kan beställa i vår kundportal och för att vi ska kunna drifta och underhålla vårt nät och vår utrustning.

Vi samlar in och behandlar uppgifter som:

  • du lämnar själv när du blir kund hos oss och när du kommunicerar med oss – t.ex. när du tecknar ett avtal om fiberanslutning, kontaktar oss för att få information eller prenumererar på nyhetsbrev.
  • skapas när du använder någon av våra tjänster – t.ex. när du besöker vår hemsida, ringer eller skickar sms, e-post och ser på tv.
  • vi hämtar från andra källor – t.ex. publikt tillgängliga personregister, register som används för kreditbedömning, samt från andra operatörer och samarbetspartners.
  • finns i din webbläsare genom cookies på våra webbsidor.

Vilken information vi samlar in om dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder.

För att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering (s.k. rättslig grund). Det betyder att för att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig, krävs det t.ex. att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig eller för att fullgöra en för oss rättslig förpliktelse. Vi får även behandla dina personuppgifter efter en s.k. intresseavvägning eller om du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen. För att kunna tillhandahålla tjänster behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter.

Vi värnar om din integritet. Vårt säkerhetsarbete omfattar skydd för personer, information, IT-infrastruktur, interna och publika nät, samt kontorsbyggnader. Vi arbetar särskilt med att förebygga, förhindra och upptäcka att dina uppgifter sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till dina uppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av uppgifterna loggas och kontrolleras systematiskt. Kryptering av data sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder. Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning av spam och virus i våra nät.