– WiFi Säkerhet

Lästid: 4 minuter.

En hög wifi-säkerhet är avgörande för att skydda dina nätverk och anslutna enheter – och därmed också din affärskritiska data – från hackare. Men vad behöver du och dina medarbetare tänka på när det gäller lösenord, kryptering, övervakning och VPN, liksom riskerna med öppna wifi-nätverk? I den här artikeln får du konkreta tips för att stärka wifi-säkerheten i din verksamhet.

Vad är WiFi säkerhet?

Wifi säkerhet är en avgörande del av verksamhetens övergripande cybersäkerhet. En hög wifi-säkerhet innebär att trådlösa nätverk skyddas från obehörig åtkomst och cyberattacker. Det handlar om att säkerställa nätverkets integritet så att den data som överförs inte hamnar i fel händer, men också om att skydda användarnas privatliv. En effektiv wifi-säkerhet kräver en kombination av stark kryptering, säkerhetsprotokoll och kontinuerlig övervakning.

Varför är säkerheten viktig?

I dagens digitala värld överförs en stadigt växande mängd känslig information över trådlösa nätverk hela tiden. Tyvärr ökar också antalet cyberattacker i snabb takt. Konsekvenserna av cyberbrott som identitetsstöld, dataintrång och nätverksattacker kan bli väldigt allvarliga för såväl företag som privatpersoner. Därför är det kritiskt att upprätthålla en hög wifi-säkerhet.

Krypteringens roll i WiFi säkerhet

Kryptering utgör själva hjärtat i wifi-säkerheten. Att ett trådlöst nätverk är krypterat innebär att all data som skickas över det omvandlas till en kod som bara kan läsas av en mottagare med rätt nyckel. Detta förhindrar att obehöriga kan avlyssna eller manipulera informationen.

Skillnaden mellan WEP, WPA och WPA2

Det finns flera olika standarder för kryptering av trådlösa nätverk. En svagare kryptering är bättre än ingen alls, men generellt bör du använda den säkraste standarden som dina nätverk har stöd för. Här är fyra vanliga krypteringsstandarder och hur de skiljer sig åt:

WEP (Wired Equivalent Privacy) är den första säkerhetsstandarden, som nu har blivit föråldrad på grund av svaga krypteringsmetoder.
WPA (Wireless Protected Access) skapades för att förbättra WEP. Denna standard ger en högre säkerhet, men har fortfarande vissa sårbarheter.
WPA2 använder den starkare krypteringsmetoden AES (Advanced Encryption Standard) och är mer motståndskraftig mot intrång än WPA.
WPA3 lanserades 2018 och ger en ännu starkare kryptering än tidigare standarder. Till exempel ger den ett bättre skydd mot så kallade brute-force-attacker.

Vanliga hot mot WiFi med svag säkerhet

Vilka typer av attacker är vanligast att drabbas av om dina trådlösa nätverk inte är tillräckligt säkra? Här är några exempel:

4 säkerhetsåtgärder som minskar sårbarheten i dina trådlösa nätverk

Vad kan du och dina medarbetare göra för att förebygga att cyberbrottslingar kommer åt era trådlösa nätverk – och därmed får tillgång till känslig information? Här är fyra konkreta tips för en grundläggande säkerhet:

Avancerade säkerhetstekniker

För att öka säkerheten ytterligare kan du bygga på tipsen ovan med följande åtgärder:

Hantering av offentliga WiFi-nätverk

Hur upprätthåller du en hög säkerhet när du använder offentliga trådlösa nätverk? Här är några tips för att minska riskerna:

VPN-användning för ökad säkerhet

Användning av VPN (Virtuellt Privat Nätverk) är kritiskt för att säkra dataöverföringar, särskilt när du använder offentliga nätverk. VPN skapar en säker “tunnel” där data kan överföras krypterat, vilket skyddar mot avlyssning och dataintrång.

Utbildning och medvetenhet för en bättre WiFi-säkerhet

Kunskap är A och O när det gäller wifi-säkerhet. Se därför till att utbilda alla medarbetare i din organisation om såväl risker som best practice så att de vet hur de kan hålla sina enheter och sin data säkra. Tänk också på att kunskap är en färskvara – och att hotbilden ständigt förändras. Se därför till att genomföra utbildningar regelbundet. Håll också personalstyrkan uppdaterad kring nya cyberhot och säkerhetstrender för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå över tid.

Genom att följa dessa riktlinjer, och implementera avancerade säkerhetsåtgärder, kan både individer och organisationer effektivt skydda sina trådlösa nätverk. Därmed minskar risken för att den känsliga informationen som överförs via nätverken hamnar i fel händer.

Vill du få fler tips för en bättre cybersäkerhet? Missa inte checklistan med 9 sätt att skydda din organisation mot ransomware.