– Trendspaning: 4 faktorer som påverkar framtidens fastighetsbransch

Lästid: 5 minuter.

Framtidens fastighetsbransch präglas av ord som hållbarhet och säkerhet. I det här inlägget lyfter vi några av de faktorer som tydligast kommer att forma fastighetsbranschen framöver, och vad du som it-chef behöver tänka på.

Fastighetsbranschen präglas tydligt av det oroliga världsläget

Fastighetsbranschen låg länge efter i den digitala utvecklingen, men bara de senaste åren har det hänt enormt mycket. Idag räcker det inte bara att erbjuda fastigheter. De som investerar i och driver fastigheter kan inte göra som de gjorde för fem år sedan utan att tappa andelar.

Hyresgäster har nya, utökade behov idag som sträcker sig utöver vad fastighetsbolagen traditionellt har erbjudit. Att fler arbetar hemifrån har lett till ökade krav på innovativa lösningar. Dessutom är det viktigare för hyresgäster med lösningar som aktivt bidrar till kampen mot klimatförändringar.

Fastighetsbolag måste tänka om. Då det tidigare i princip räckte med att bygga fastigheter för att hyresgästerna skulle komma, så handlar det idag om att kontinuerligt tillfredsställa hyresgästernas ökade krav för att få dem att stanna. För att fastighetsägare ska kunna fatta snabbare och bättre beslut krävs digitala lösningar för att mer träffsäkert kunna analysera hur lokalerna används.

4 faktorer framtidens fastighetsbransch kommer påverkas av

1. Inflation och tillhörande förändrad ekonomi

I PWC:s årliga rapport om den europeiska fastighetsbranschen är det tydligt att det oroliga världsläget präglat resultatet 2023. 90 % av de tillfrågade uppgav inflationen som det största orosmolnet, och en annan utmaning är den politiska instabiliteten i världen. Enligt undersökningen är fastighetsbolagens förväntningar på lönsamhet mycket lägre idag jämfört med 2022 på grund av det rådande världsläget.

Framöver bör fastighetsägare fokusera på operativ effektivitet, inte bara på intäkter. Kostnaderna för arbetskraft, material och finansiering har gått upp i takt med inflationen. För att hålla jämna steg med den förändrade ekonomin måste ägare och chefer agera på både kostnader och intäkter. Exempelvis kan större fastighetsägare centralisera leasingteam och ge dem digitala verktyg som hjälper till att fatta smarta, värdeskapande leasingbeslut.

2. Hållbarhet

Av de över 1 000 tillfrågade aktörerna inom den europeiska fastighetsbranschen tror 93 % av det är insatser inom hållbarhet och ESG (Environmental, Social and Governance) som är vägen framåt, enligt PWC:s rapport. Det kan exempelvis handla om olika metoder för att minska klimatpåverkan och att engagera sig i sociala utmaningar såsom bostadsbrist och utanförskap i samhället.

Med digitala lösningar kan fastighetsägare energieffektivisera sina byggnader baserat på hur dessa används. Det går exempelvis att stänga ner värme och el under helgerna om det inte befinner sig någon i lokalerna då.

GreenBuilding 8.0 finns för både nybyggnationer och befintliga byggnader, och vänder sig till fastighetsägare och förvaltare som vill energieffektivisera sina fastigheter. Det möjliggör grön finansiering som innebär stora besparingar och att värdet på fastigheterna ökar.

3. Standardisering och automatisering

Ett konstant växande begrepp inom fastighetsbranschen är PropTech (Property Technology), som kort och gott innebär digitaliseringen av fastigheter och fastighetsförvaltning. Med hjälp av exempelvis digitala nyckellösningar eller digital mätning av temperatur i alla fastigheters olika rum kan hela företagets processer effektiviseras.

En fastighetsägare med ansvar för tio hus kan ha fem olika hissaktörer. Att kunna styra samtliga hissar från samma digitala plattform underlättar och effektiviserar arbetet. En sådan lösning förutsätter att API:er fås in från samtliga hissaktörer. Samma förutsättningar gäller för ventilationssystem, laddstolpar eller annat som är önskvärt att koppla upp. På arbetsplatser kan det handla om teknik för hybridarbete, digitala system för att beställa mat och dryck, liksom smarta parkeringssystem.

PropTech-lösningar använder inte bara data för att förbättra beslutsfattandet och underlätta för dig som IT-chef att styra de olika fastigheterna. Det gör också livet enklare för hyresgästerna då de till exempel kan få nya funktioner som digitala system för att boka tvättid eller anmäla underhåll.

4. Säkerhetsfokus

Du som IT-chef har en rad olika säkerhetsaspekter att fokusera på. Dessa kan variera enormt mellan olika typer av byggnader. Förutsättningarna ser exempelvis annorlunda ut i ett sekelskifteshus mot ett nybygge.

Medarbetare som jobbar utspridda på olika kontor och även hemifrån ibland är ytterligare en utmaning. Med flertalet leverantörer kan det bli svårt att få en överblick över medarbetarnas åtkomst till servrar och nätverk. Du behöver vara säker på att de kopplar upp sig på rätt sätt både på kontoret och i hemmet utan att känsliga uppgifter riskerar att lämnas oskyddade.

Med en helhetspartner som erbjuder brandväggsskydd och andra säkerhetstjänster får du hjälp att kryptera kommunikationen, segmentera dina nätverk och välja vilka applikationer som ska kunna “prata” med varandra, ner på detaljnivå. Då kan alla anställda komma åt exakt det de behöver för att kunna jobba effektivt och säkert, var de än är.

SmartConnect samlar alla produkter i en säker digital lösning där du har full översikt i den digitala portalen. Ditt nätverk är övervakat dygnet runt, året om, och den sömlösa helhetslösningen ser till att alla säkerhetsluckor täpps igen. Ta del av fler fördelar med Smartconnect.

Guide till trender, möjligheter och risker med PropTech

Fastighetssektorn digitaliseras i snabb takt med uppkopplad fastighetsteknik och fastighetsförvaltning, så kallad PropTech (Property Technologies). Ladda ned vår guide och ta reda på vad det innebär för dig.

Till guiden

Fler lästips

6 skäl att investera i en bra brandvägg för ditt företag

Låg it-budget? Så gör du det bästa av situationen

5 goda skäl att samla dina nätverkstjänster under ett tak