– LAN som tjänst

Lästid: 3 minuter.

Det sägs att den enda konstanten är förändring. Tyvärr gäller det även cyberbrottslighet. Hackarna hittar ständigt nya sätt att attackera, samtidigt som företag ansluter allt fler enheter till sina lokala nätverk. Detta ställer högre krav på såväl skalbarhet som säkerhet. Är det dags för ditt företag att se över ert LAN och rusta det för framtiden? Testa genom att ställa dig själv tio viktiga frågor.

För att möta dagens och framtidens utmaningar finns det bara en sak att göra: fortsätta utvecklas. Ingen har någonsin blivit mer förberedd genom att inte göra någonting. Ändå ägnar många it-avdelningar mer tid åt att släcka bränder än att utveckla nya lösningar.

Säkra och uppdaterade nätverk: en affärskritisk fråga

Gammal utrustning och nätverkslösningar som inte går att uppdatera, utan istället får lappas och lagas, slukar stora resurser i både tid och pengar. Dessutom blir systemet sårbart för it-attacker. Om du har tur leder dålig säkerhet “bara” till att nätverket stundtals ligger nere. Har du mindre tur, och råkar ut för exempelvis en ransomewareattack, blir konsekvenserna betydligt mer kostsamma i form av förlorade data, kundtapp och skadat rykte. Att släcka bränder istället för att utvecklas är alltså dyrt på både kort och lång sikt.

Tänk på hur ditt företag hanterar e-post idag jämfört med tidigare. Det var säkert många år sedan ni gjorde er av med företagets interna e-postserver för att istället köpa in e-post som en tjänst där pris och service kan justeras i enlighet med era behov. Förutom att det är mer kostnadseffektivt så slipper er egen it-avdelning slösa tid på att köpa in servrar som sedan behöver konfigureras, uppgraderas, och så vidare.

På liknande sätt finns stora fördelar med att köpa hela nätverkslösningar, som exempelvis LAN, som tjänst istället för att drifta dem själv. Det minskar investeringarna i utrustning och tjänster som inte har strategisk betydelse (som e-post). Nätverk som tjänst innebär också att it-avdelningen slipper lägga tid och kompetens på operativ drift. Dessutom får ni ett nätverk som löpande säkras upp med den senaste tekniken och systemlösningarna.

10 frågor för att utvärdera din nuvarande nätverkslösning

1. Finns det sajter eller nätverksenheter som du inte har full kontroll över idag?

2. Saknar du rätt verktyg för att kunna övervaka nätverket och lösa problem proaktivt?

3. Är företagets interna resurser och kompetenser för it-utveckling begränsade?

4. Jobbar du ofta över för att hinna med allt som måste göras?

5. Är nätverksdriften beroende av vissa specifika individer?

6. Förekommer det ofta att it-avdelningen inte kan svara snabbt på ad hoc-behov från organisationen?

7. Har ni blivit utsatta för någon form av it-attack de senaste två åren?

8. Oroar du dig för om ni är tillräckligt förberedda för potentiella it-attacker eller it-haverier i framtiden?

9. Skulle outsourcing av det lokala nätverket frigöra tid till annat?

10. Är det svårt rent budgetmässigt att motivera varför ni ska äga det lokala nätverket själva?

Svarar du “ja” på majoriteten av ovanstående frågor bör du fundera på om ditt nätverk är tillräckligt framtidssäkert, eller om ditt företag skulle tjäna på att istället köpa in LAN som tjänst.

Relaterad läsning:

5 goda skäl att samla dina nätverkstjänster under ett tak