– Kan colocation vara svaret för er verksamhet?

Lästid: 3 minuter.

Med colocation slipper företagen ta hand om sin utrustning.

Enkelt, tillförlitligt och kostnadseffektivt. Kanske kan colocation vara ett alternativ för er.
– Vi ser att företag ofta har kritisk utrustning i egna hallar där det kan vara svårt att få skaleffektivitet och redundans, då kan colocation vara ett bättre alternativ, förklarar Andreas Richert, GlobalConnects expert på ämnet.

I takt med att företag har mer kritisk utrustning ökar behovet för säkerhet. Med colocation slipper företagen ta hand om sin utrustning, kan spara på kostnader och får hög krafteffektivitet.

Spara pengar och undvik dataförluster

Colocation är också aktuellt för företag som precis har startat upp sin verksamhet, ska byta ut och säkra upp sin befintliga lagringslösning, eller vill komplettera med ytterligare en lagringsplats för att öka redundansen.

– Det går dessutom att spara stora pengar och undvika förluster av kritisk data med colocation, eftersom företagen inte behöver ha personal med hårdvarukompetensen och genom krafteffektiviteten som finns i datacentren, menar Andreas.

Går det att lita på säkerheten?
Det vågar Andreas svara ja på.

– Jag kan endast svara för GlobalConnects datacenter men genom att titta på tillgänglighets- och incidentshistoriken och att många kunder har varit hos oss under en väldigt lång tid vågar vi säga att säkerheten fungerar. Inbrott har heller aldrig varit ett problem, berättar Andreas.

Det går även att se på hur datacentren är designade och lösningarna är uppbyggda för att få bättre förståelse för säkerhets- och redundanstänket. Andreas förklarar att GlobalConnect alltid brukar gå igenom redundans, kyla och nät under en visning med alla potentiella kunder som är intresserade av ett helrack eller mer.

När bör företaget välja en colocation-lösning:

1.  Om företaget behöver ett driftutrymme som garanterar maximal tillgänglighet av sina servrar
2. Om bolaget önskar reservkraft – utrustningen fungerar trots strömavbrott
3. Om företaget vill få ner sina kostnader – med bättre energieffektivitet gör de av med mindre el och spar pengar
4. Om bolaget är i behov av snabb kommunikation – ofta erbjuds ett stort utbud av redundanta tjänster

Är colocation alltid det bästa valet?
Andreas menar att det kan vara bra att även se över andra alternativ.

– När företaget ska göra ett byte av hårdvaruplattformar bör de utvärdera om hårdvaran ska finnas på plats, utsourcas via colocation eller flyttas till molntjänster. Det beror oftast på volym och skalfördelar och om bolaget har kompetens att hantera sin egen hårdvara, förklarar Andreas.

För små resursbehov kan olika molntjänster vara värda att se över istället för colocation, och om volymerna är tillräckligt stora finns även alternativet med ett eget större datacenter, med eller utan extern driftpartner.

Läs mer om Colocation här.