– Hur högt ligger molnet i din IT-strategi?

Lästid: 3 minuter.

Brukar du kolla vädret innan du packar picknickkorgen och drar iväg? Tänkte väl det. Många glada ”fritidsmeteorologer” har även skaffat sig kunskaper om molnens utseende på himlen och kan förutsäga hur vädret kommer att se ut de närmaste timmarna, ja till och med hela dagen. Men vad har väder med IT att göra? Jo, det ligger nära till hands att jämföra verklighetens moln med molnlösningar i en IT-miljö, som också kan se ut på många olika sätt och leverera olika resultat beroende på vilka val som görs. Även här krävs specifika kunskaper för att förutse hur lösningen bör se ut för att stödja ditt företags verksamhet på bästa sätt. Men fördelen med en molnlösning är att den kan planeras och implementeras. Det kan man ju knappast säga om vädret.

Idag har marknaden för molntjänster mognat och i stort sett alla företag, små som stora, använder någon typ av molntjänst. Det kan vara allt från e-post eller en backup-lösning online, till kompletta och optimerade lösningar för affärskritiska applikationer (där det gamla serverrummet har fått ny färg på väggarna och nu tjänar som pingislokal för motionssugna medarbetare.)

Vilken molnlösning passar ditt företag bäst?

Molnbaserade system har många fördelar jämfört med traditionella IT-miljöer, vilket du säkert redan vet. Med en uppkoppling, dator, surfplatta eller mobil kan medarbetarna nå alla tjänster oavsett var de än befinner sig. (Även praktiskt om du planerar att öppna ytterligare ett eller flera kontor.) Molnlösningarna är också skalbara och flexibla, uppdateras automatiskt och kräver inga investeringar i hård- eller mjukvara. Istället sker betalningen löpande genom licenser som kan utökas eller sägas upp vid förändringar i verksamheten. Det är även trygga och säkra lösningar där leverantören sköter all drift och ser till att relevanta lagar och föreskrifter följs.

Med detta som bakgrund, vilken molntyp skulle passa ditt företag bäst? Är det ett eller flera publika moln med standardiserade applikationer som löser tricket? Eller ett privat moln via egen infrastruktur, där du får full kontroll över mjukvara, uppdateringar och andra resurser? Ytterligare en möjlighet är hybridmoln som erbjuder kopplingar mellan din egen hårdvara och olika tjänster och moln, där allt kan optimeras efter verksamhetens behov. Oavsett molntyp har vi kunskaperna för att hjälpa dig hela vägen i mål.

Är du inte redo att helt släppa taget om servrarna ännu, eller vill behålla affärskritiska data på en bestämd fysisk plats? Då kan vi även erbjuda colocation för din utrustning i något av våra säkra datacenter (och vi kan också tipsa om bra pingisbord).

Resan till molnet

Hur gör man då för att ta fram en väl genomarbetad molnstrategi? Först och främst gäller det att se över och prioritera ditt företags krav och behov. Ska molnlösningen exempelvis leda till ökad flexibilitet, lägre kostnader eller säkrare tillgänglighet till affärskritiska applikationer? (De flesta företag svarar nog tveklöst  ja, ja och ja på just den frågan.)

Gör sedan en plan med dagens lösningar och basera strategin på hur det bör se ut framöver för att matcha kommande behov. Börja med enkla applikationer och utöka efterhand. Se också till att företagets visioner och mål fortsätter att stödjas när applikationerna flyttas till molnet. Olika typer av molnlösningar har olika möjligheter och begränsningar, vilket troligen påverkar företagets processer och medarbetarnas arbetssätt.

Om du inte har kompetensen internt, ta hjälp av en kunnig partner som kan stödja dig med en översyn av verksamheten och rekommendera vilka molnlösningar som fungerar med ditt företags infrastruktur. Då ökar chansen att du verkligen lyckas med din molnstrategi.

För precis som på picknicken gäller det att undvika regnmolnen.