– Digitalisering i fastighetsbranschen: en lägesbild

Lästid: 4 minuter.

Hur digital är fastighetsbranschen? Ny undersökning ger svaret.

Den digitala transformationen av fastighetsbranschen pågår för fullt. Eller? PropTech (Property Technologies, eller fastighetsteknik på svenska) har blivit ett omtalat begrepp de senaste åren. Men hur uppkopplad är fastighetsbestånden i Sverige här och nu? Svaret finns i en ny matig rapport baserad på en omfattande undersökning. Ta del av de viktigaste insikterna här för att se hur din organisation står sig mot branschen som helhet.

Vi på GlobalConnect har låtit Norstat genomföra en undersökning bland 300 fastighetsägare inom både den privata sektorn och i allmännyttiga (det vill säga kommunägda) bolag. Resultatet är en lägesbild över digitaliseringens status, möjligheter och hinder ute i verksamheterna.

I det här blogginlägget hittar du ett axplock av intressanta insikter från undersökningen. Om du vill ta del av fler benchmarksiffror, analyser och rekommendationer kan du ladda ner vår rapport om fastighetsbranschens digitalisering i sin helhet.

Undersökningen visar bland annat att:

De 3 främsta drivkrafterna bakom digitala satsningar i fastighetsbranschen

Vilka mål vill fastighetsägarna uppnå med digitaliseringens hjälp? Svaren i undersökningen visar att man framför allt ser möjligheter till en effektivare styrning av verksamheten. Många lyfter också vikten av att vara en attraktiv hyresvärd, liksom att minska klimatpåverkan.

  1. Bättre översyn och kontroll (85 %)
  2. Minskade kostnader (83 %)
  3. Kunna erbjuda hyresgästerna en bättre upplevelse (68 %)

Hur långt har fastighetsägarna kommit i sin digitalisering?

Medan 80 % av deltagarna uppger att de använder digitala affärssystem så har bara 38 % implementerat system för att samla in data från sina fastigheter. En majoritet av bolagen är med andra ord ganska långt ifrån att kunna nyttja de möjligheter de ser med ett uppkopplat fastighetsbestånd, såsom effektivare energianvändning genom central styrning.

3 vanliga hinder till att digitala satsningar inte blir av

Trots de långsiktiga vinster fastighetsbolagen ser med digitaliseringen har man alltså svårt att komma till skott. Enligt undersökningen prioriteras digitala satsningar ner till förmån för andra projekt som anses mer brådskande. Detta visar på ett dilemma: för att kunna spara pengar på sikt behöver man satsa här och nu, vilket man inte anser sig ha resurser till i form av tid, pengar och kompetens.

  1. Andra prioriteringar är viktigare (59 %)
  2. Pengar/budget (48 %)
  3. Avsaknad av kunskap/kompetens (43 %)

Digitalisering prioriteras olika – är allmännyttan på väg att dra ifrån de privatägda?

Delar man upp svaren i undersöknngen mellan allmännyttiga och privatägda fastighetsbolag framträder en del intressanta skillnader. Överlag verkar bolagen inom allmännyttan både prioritera digitaliseringen högre och ha kommit längre i att implementera digitala lösningar i sina verksamheter.

Lästips: Ett kommunägt fastighetsbolag som uppnått imponerande resultat genom att koppla upp sitt fastighetsbestånd är Gavlegårdarna.

Här är några exempel på skillnader mellan sektorerna som framkommer i undersökningen:

Svaren skiljer sig också åt en del mellan sektorerna när det kommer till vilka hinder man ser för digitaliseringen av sin verksamhet:

Ta del av hela rapporten om fastighetsbranschens digitaliseringen

Jobbar du med it inom fastighetsbranschen? Undrar du hur ditt bolag står sig mot andra när det kommer till digitala satsningar? I rapporten Så uppkopplad är den svenska fastighetssektorn (och därför har man inte kommit längre) kan du ta del av fler insikter från undersökningen. Du får också tips på vägar framåt om du upplever att du har kört fast – oavsett om detta beror på bristande resurser eller intresse från ledningen.

Ladda ner rapporten här