– Den obemannade butiken – landsbygdens räddare?

Lästid: 2 minuter.

Den obemannade butiken är här för att stanna och förväntas bli en viktig del av lösningen på glesbygdens butiksdöd. Stora butikskedjor ser potentialen i detta koncept och anser att det kan vara en nyckel till att rädda landsbygden. Enligt en rapport från The Insights Partners förväntas obemannade butiker globalt omsätta mer än 1,6 miljarder dollar år 2027, vilket är en ökning med 52% jämfört med 2019.

Expansionen av obemannade butiker kan dock begränsas av kostsam teknologi som kan göra det svårt att nå lönsamhet. Trots detta finns det enklare och billigare lösningar som gör det möjligt att implementera obemannade affärer. Varje steg i processen behöver inte vara fullständigt automatiserat, vilket gör det mer överkomligt för mindre aktörer att komma igång.

I Sverige, där det finns stora geografiska avstånd och glest befolkade områden, kan obemannade butiker vara en avgörande faktor för att skapa en levande landsbygd. Små orter med få invånare har svårt att upprätthålla en vanlig matvarubutik, och många butiker har tvingats stänga. Den obemannade butiken erbjuder ett alternativ där lokalbefolkningen kan handla på sin hemort, även om det blir glest mellan besöken. Utan behov av personal minskar kostnaderna, och modulerna kan enkelt flyttas om det visar sig att adressen inte är optimal.

Lifvs och 24SJU är exempel på svenska företag som driver obemannade butiker på olika platser. Dessa butiker har blivit populära och expanderar snabbt. Andra stora butikskedjor som ICA, Coop och Axfood har också anammat konceptet genom att utöka öppettiderna i befintliga butiker eller öppna helt nya obemannade butiker.

Sammanfattningsvis förväntas obemannade butiker fortsätta växa och spela en viktig roll inom detaljhandeln. Även om kostsam teknologi kan utgöra en utmaning för expansionen, finns det enklare och mer prisvärda lösningar som kan göra det möjligt för mindre aktörer att dra nytta av detta koncept. Obemannade butiker kan vara nyckeln till att skapa en levande landsbygd och öka tillgängligheten för kunderna, samtidigt som kostnaderna minskar och flexibiliteten ökar.

Ladda ner vår retailguide och läs mer om de största trenderna