– Attackerna ökar – ändå höjer inte svenska företag it-säkerhetsbudgeten

Lästid: 2 minuter.

Antalet cyberattacker har ökat dramatiskt de senaste åren. Ändå väljer en klar majoritet av svenska företag att låta sin it-säkerhetsbudget ligga kvar på fjolårets nivåer. Det visar en ny undersökning som vi gjorde våren 2023.

I undersökningen uppger endast vart tredje företag att man har ökat sin it-säkerhetsbudget i år jämfört med 2022. Hela 65 procent har kvar sin budget på samma nivå som under fjolåret.

– Det är både förvånande och oroväckande att företagen inte reagerar på de senaste årens kraftigt ökade antal cyberattacker och hot från omvärlden. Det logiska vore naturligtvis att it-säkerheten prioriteras för att öka motståndskraften, säger Henrik Hammarström, chef B2B på GlobalConnect Sverige.

Brister i organisationsstruktur, budget och ledning vanligaste hindren

I undersökningen framkommer tre huvudsakliga utmaningar kopplade till företagens nuvarande it-säkerhetssituation. Företagen uppger att det oftast handlar om problem med företagets kultur eller organisationsstruktur (27%), för liten budget (19%) eller bristande fokus från ledningen (17%).

– Det finns uppenbarligen både insikter och stor oro kring riskerna med cyberattacker. Problemet är att it-budgetarna inte vuxit i takt med de ökade hoten och attackerna. Företagsledningar verkar inte inse hur beroende verksamheten är av en säker och stabil it-drift och vilka konsekvenserna kan bli om man inte har det. Min bedömning är att det är få företag som har råd att fortsätta vara så naiva, säger Henrik Hammarström.

Hur ökar man cybersäkerheten med begränsade resurser?

Att upprätthålla en god cybersäkerhet handlar dock inte bara om investeringar i exempelvis avancerade system och externa samarbetspartners. I vår checklista med tips för att skydda sin organisation mot ransomware framgår att man kommer långt med god it-hygien, rätt rutiner och genom att nyttja de resurser man redan har. Tre av de viktigaste tipsen i checklistan är:

  1. Inventera it-miljön regelbundet för att ha överblick över system, åtkomster och uppdateringar
  2. Använd säkra inloggningar med flerfaktorsautentisering (MFA) och lösenordsfri autentisering
  3. Jobba med segregerade identiteter och använd inte admin-inlogg

*Om undersökningen

Resultatet baseras på telefonintervjuer hos 251 svenska företag utförda av undersökningsföretaget Future Wise under perioden februari till mars 2023.

Vidare läsning

Låg it-budget? Så gör du det bästa av situationen

5 goda skäl att samla dina nätverkstjänster under ett tak

Vill du veta mer om hur cyberbrottslingar gör för att ta sig in i dina nätverk och system – och hur du kan minimera risken och skadan?

Ladda ner checklistan 9 sätt att skydda din organisation mot ransomware