– 5 goda råd kring cybersäkerhet

Lästid: 3 minuter.

Det är på sätt och vis meningslöst att fråga om det lönar sig att investera i professionell och uppdaterad it-säkerhet. Frågan är snarare, har du råd att låta bli? Att investera i säkerhetslösningar som försvårar hackerattacker och räddar affärskritiska data kan liknas vid att köpa vilken annan försäkring som helst. Vem skulle exempelvis avstå från att ha en brandförsäkring eller en inbrottsförsäkring? Förmodligen ingen. Enligt MSBs nationella cybersäkerhetscenter är risken för en hackerattack flera gånger högre än en brand i dina företagslokaler. Förutom stora ekonomiska förluster kan framgångsrika hackerattacker skada din operativa verksamhet allvarligt, speciellt om du verkar inom en bransch där säker lagring av information är avgörande för kunder och samarbetspartners förtroende till er.

Gå med i ett globalt säkerhetsnätverk

Tiden då det räckte med en egen-managerad brandvägg är över. Idag är det praktiskt taget omöjligt att på egen hand skydda verksamheten mot de alltmer sofistikerade säkerhetshoten. Företag måste använda sig av professionell hjälp. Anslut din säkerhetslösning till globala leverantörer som kontinuerligt uppdaterar all programvara och skyddar er mot nya typer av hot. Många it-leverantörer erbjuder managerade helhetslösningar som ger företaget säker tillgång till internet.

Håll koll på vem har tillgång till vad

Skapa tydliga regler och begränsningar kring vem som får använda vilken it-enhet och till vad. Till exempel kan ekonomiavdelningens datorer som används för bokföring vara begränsade till fem specifika program. På så sätt kan säkerhetssystemet omedelbart känna igen och agera på obehörig aktivitet.

Dela upp ditt nätverk i flera säkerhetsnivåer

Dela upp ert fysiska och virtuella nätverk i olika säkerhetsnivåer och definiera vilka enheter och användare som har tillgång till vilka servrar och datacenter. Alla på organisationen ska inte ha tillgång till allt. Du bör också se till så att kablar och anslutningsportar inte ger tillgång till hela nätverket. Särskilt känsliga områden bör vara helt separerade från det övriga nätverket.

Inför tvåstegsverifiering

Det finns en bra anledning till att införa tvåstegsverifiering som en del av er säkerhetslösning: En säkerhetsnyckel som är bunden till en enskild användare gör det betydligt svårare för en hackare att få åtkomst till företagets nätverk.

Definiera automatiska säkerhetsprocesser

När det uppstår ett säkerhetshot är reaktionshastigheten avgörande för hur stor skadan blir. Flera definierade nivåer av automatiska varningar och reaktioner ser till att nätverket inte stängs av så fort något händer, samtidigt som systemet kan agera snabbt vid allvarliga hot. Säkerhetsprocesserna definieras tillsammans med en professionell it-leverantör.

Vidare läsning

Skapa säkra lösenord som skyddar dig från att bli hackad

Säkerhet och prestanda var avgörande när IDG valde Managerad Brandvägg från GlobalConnect

Vill du veta mer om hur cyberbrottslingar gör för att ta sig in i dina nätverk och system – och hur du kan minimera risken och skadan?

Ladda ner checklistan 9 sätt att skydda din organisation mot ransomware